Η Εταιρεία μας

Η Professional Solutions P.C είναι μια διαρκώς εξελισσόμενη εταιρεία παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σύμφωνα με τους ενσωματωμένους Κωδικούς Άσκησης Δραστηριότητας στο καταστατικό της.

Συμμετέχουμε στην εξέλιξη

Σταθερό στόχο της εταιρείας αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της μέσω της αδιάλειπτης παρακολούθησης των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και μεθόδων, συνεργαζόμενοι με το κατάλληλο προσωπικό για την λειτουργία και εφαρμογή των αντίστοιχων τεχνικών.


Αποτέλεσμα της επιλογής μας για διαρκή επιδίωξη παροχής ποιοτικών και προσαρμοζόμενων στις ανάγκες κάθε πελάτη υπηρεσιών, πέρα της επιτυχημένης μας παρουσίας στην εγχώρια αγορά, αποτελούν οι συνεργασίες με πολλούς δημόσιους φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Εταιρική & Κοινωνική ευθύνη Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ’ολη τη διάρκεια της συνεργασίας μας με τους πελάτες μας αλλά και μετά τη λήξη αυτής:

  • Να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, επίσης να τηρεί εμπιστευτική κάθε αλληλογραφία, σημείωση και έκθεση σχετική με την παροχή των υπηρεσιών της από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή άτομο.
  • Να τηρεί την εμπιστευτικότητα πληροφοριών, εμπορικών μυστικών, επιχειρησιακών σχεδίων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, εγγράφων ή πραγμάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του πελάτη.
  • Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες της και να εκτελεί επιμέρους εργασίες που θα τις ανατίθενται κάθε φορά με επιμέλεια.
Υπηρεσίες

Στην Professional solutions ΙΚΕ συνθέτουμε, βελτιστοποιούμε, υλοποιούμε και παρέχουμε υπηρεσίες που αναδεικνύουν την εταιρική αξία και έχουν αντίκτυπο. Μοιραζόμαστε με τους πελάτες μας τις επικοινωνιακές τους προκλήσεις και προσφέρουμε

Άμεση απόκριση

με την ταχύτητα που χρειάζεται ώστε οι πελάτες μας να προηγούνται του ανταγωνισμού τους.

Θετική προσέγγιση

δημιουργώντας λύσεις που ικανοποιούν τους στόχους, τον προϋπολογισμό και τα χρονοδιαγράμματά τους.

Εξειδικευμένη γνώση

που διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και βελτιστοποιεί τις επενδύσεις τους.

Εστίαση και Διαφοροποίηση

Στην Professional Solutions πιστεύουμε στην αξία της συστηματικής προσέγγισης και τη διαφοροποίηση που προσφέρει η γνώση για τη δημιουργία σε κάθε εργασίας που αναλαμβάνουμε ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
ΕπικοινωνίαΠου θα μας βρείτε
διεύθυνση
Μιλήστε με εμάς
τηλέφωνο
Κάντε βιντεοκλήση
skype
Στείλτε μας EMAIL
email